Instrumenty finansowania lokalnych projektów rewitalizacyjnych

Main Article ContentAbstrakt
W artykule przedstawiono źródła i instrumenty finansowania rewitalizacji w Polsce oraz dokonano analizy poziomu wykorzystania publicznych instrumentów finansowania rewitalizacji w województwie mazowieckim. W analizie uwzględniono poziom zaangażowania środków unijnych w finansowanie projektów rewitalizacyjnych oraz przedstawiono instrumenty i przykłady zaangażowania podmiotów prywatnych na obszarze rewitalizowanym w realizacje planu i projektów.

Article Details

Jak cytować
Gralak, K. (2010). Instrumenty finansowania lokalnych projektów rewitalizacyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 9–17. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1532
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.