Biogospodarka jako obszar inteligentnej specjalizacji regionalnej

Main Article Content

Katarzyna Gralak


Słowa kluczowe : biogospodarka, inteligentna specjalizacja regionalna
Abstrakt
Niniejsze opracowanie prezentuje możliwości rozwoju biogospodarki jako jednego z kluczowych obszarów inteligentnej specjalizacji polskich regionów. Przedstawiono założenia teoretyczne inteligentnej specjalizacji oraz rolę biogospodarki w rozwijaniu inteligentnych specjalizacji regionalnych. Wskazano również kierunki rozwoju biogospodarki jako dziedziny inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Artykuł ma charakter teoretycznoprzeglądowy. Jego podstawę źródłową stanowiły prace naukowe, ekspertyzy oraz dokumenty programowe.

Article Details

Jak cytować
Gralak, K. (2015). Biogospodarka jako obszar inteligentnej specjalizacji regionalnej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (14(63), 65–74. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1234
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.