Wpływ kryzysu gospodarczego na przyszłość Polski w strefie euro

Main Article Content

Joanna Rykowska
Janina Sawicka


Abstrakt
W artykule zawarto genezę i opis współczesnego kryzysu finansowego. Na wstępie dokonano teoretycznej interpretacji tego problemu, a następnie przedstawiono analizę realnego oddziaływania kryzysu na sytuację gospodarczą w Europie i w Polsce. Celem jest pokazanie wpływu kryzysu gospodarczego na zmianę parametrów gospodarczych oddalających perspektywę wejścia Polski do UGW. W artykule dokonano oceny wypełniania kryteriów konwergencj z Maastricht, oraz opisano inicjatywy Unii Europejskiej mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom globalnego kryzysu

Article Details

Jak cytować
Rykowska, J., & Sawicka, J. (2010). Wpływ kryzysu gospodarczego na przyszłość Polski w strefie euro. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 341–350. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1517
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.