Zmiany w otoczeniu jako czynnik kształtujący działania marketingowe przedsiębiorstw agrobiznesu

Main Article ContentAbstrakt
Celem artykułu było określenie skutków zmian środowiska gospodarczego i biznesowego na działalność marketingową przedsiębiorstw agrobiznesu. W opracowaniu dokonano przeglądu głównych tendencji występujących w różnych sferach otoczenia marketingowego przedsiębiorstw. Przedstawiono również wpływ tych zmian na koncepcje marketingu. Artykuł przedstawia ponadto diagnozę głównych opcji marketingowych w obszarze agrobiznesu.

Article Details

Jak cytować
Gołębiewski, J. (2011). Zmiany w otoczeniu jako czynnik kształtujący działania marketingowe przedsiębiorstw agrobiznesu. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (5(54), 36–49. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1514
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.