Podział korzyści ekonomicznych w kanałach marketingowych na rynku żywności w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej

Main Article Content

Jarosław Gołębiewski


Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono dostosowania przedsiębiorstw funkcjonujących w kanałach marketingowych artykułów żywnościowych do zmieniających się warunków makroekonomicznych. W oparciu o dane statystyczne prezentujące wyniki podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na rynku żywności dokonano analizy zmian przychodów ze sprzedaży i wartości dodanej. Przeprowadzono również szczegółową analizę zmian struktury dochodów osiąganych w kanałach dystrybucji żywności.

Article Details

Jak cytować
Gołębiewski, J. (2012). Podział korzyści ekonomicznych w kanałach marketingowych na rynku żywności w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 149–158. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1458
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.