Analiza zarządzania marketingowego przedsiębiorstw nasiennych w zakresie promocji

Main Article Content

Dariusz Majchrzycki
Benedykt Pepliński


Abstrakt
Celem pracy była analiza działalności promocyjnej przedsiębiorstw nasiennych. Zakres czasowy badań obejmował rok 2012. Dane do pracy zostały zebrane na podstawie ankiety badawczej. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż największą aktywność w obrębie promotion-mix wykazywały przedsiębiorstwa o największej rocznej sprzedaży nasion. Najpopularniejszą formą reklamy była reklama w prasie lokalnej i branżowej. Coraz większego znaczenia nabierał e-mailing. Ponadto większość badanych przedsiębiorstw przywiązywała duże wagą do sprzedaży osobistej. Duże znaczenie w pozyskiwaniu klientów, dla zdecydowanej większości badanych przedsiębiorstw, miało stosowanie rabatów za zakup materiału siewnego. Mniejszą uwagę w stosunku do pozostałych narzędzi promocji przywiązywano do public relations.

Article Details

Jak cytować
Majchrzycki, D., & Pepliński, B. (2013). Analiza zarządzania marketingowego przedsiębiorstw nasiennych w zakresie promocji. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 308–317. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1420
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.