Zachowania konsumenckie na warszawskim rynku kwiatów ciętych i doniczkowych

Main Article Content

Lilianna Jabłońska
Dawid Olewnicki
Magdalena Ragan


Słowa kluczowe : preferencje konsumentów, kwiaty cięte, rośliny doniczkowe
Abstrakt
Celem pracy było poznanie zachowań konsumentów na rynku kwiaciarskim oraz wybranych psychologicznych, ekonomicznych i personalno-demograficznych ich uwarunkowań. Badania wykazały, że największym popytem cieszą się kwiaty cięte, głównie róża i tulipan, a następnie rośliny doniczkowe ozdobne z kwiatów. Kupowane są głównie jako prezent, ale ponad połowa badanych nabywa je także dla siebie. Generalnie zachowania nabywcze konsumentów na rynku kwiaciarskim determinowane są głównie płcią. Biorąc pod uwagę pozostałe czynniki bardziej istotne różnice odnotowano tylko w grupie osób najmłodszych i o najniższych dochodach.

Article Details

Jak cytować
Jabłońska, L., Olewnicki, D., & Ragan, M. (2013). Zachowania konsumenckie na warszawskim rynku kwiatów ciętych i doniczkowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 220–230. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1412
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.