Czas jako aspekt zachowań konsumenckich

Main Article Content

Augustyna Burlita


Słowa kluczowe : zarządzanie budżetem czasu, zachowania konsumenckie
Abstrakt
Z uwagi na znaczne przyspieszenie tempa ludzkiego życia stanowiące rezultat przemian technologicznych i cywilizacyjnych, nastąpił wzrost roli czasu jako aspektu funkcjonowania człowieka. Czas stał się nie tylko szczególnie cennym dobrem ale również istotnym wyznacznikiem zachowań konsumenckich. Umiejętność gospodarowania budżetem czasu coraz częściej decyduje bowiem o możliwości realizacji założonych przez jednostkę celów zawodowych i prywatnych, a tym samym zaspokojeniu określonych potrzeb. Celem artykułu jest wskazanie na podstawie przeprowadzonych badań wtórnych i pierwotnych roli czasu w zachowaniach konsumenckich oraz charakterystyka problemów współczesnego konsumenta z zarządzaniem budżetem czasu na przykładzie mieszkańców Szczecina. Na podstawie analizy wyników badań można wnioskować, że większość konsumentów, zwłaszcza tych wykształconych i osiągających wysokie dochody, żyje pod presją czasu i w różnym zakresie boryka się z jego „brakiem”. Szczególnym problemem związanym z gospodarowaniem budżetem czasu jest jego równoważenie poprzez ustalenie określonych relacji pomiędzy czasem przeznaczanym na poszczególne obszary życia.

Article Details

Jak cytować
Burlita, A. (2013). Czas jako aspekt zachowań konsumenckich. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 76–87. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1400
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.