Oczekiwania nabywców finalnych jako stymulator ich potencjału marketingowego

Main Article Content

Agnieszka Baruk
Anna Iwanicka


Słowa kluczowe : oczekiwania, nabywca finalny, potencjał marketingowy, oferent, partnerstwo marketingowe
Abstrakt
W artykule została przedstawiona problematyka oczekiwań nabywców finalnych w kontekście stymulowania ich potencjału marketingowego. Głównym celem było zatem określenie roli oczekiwań nabywców w jego pobudzaniu. Dążąc do jego realizacji wykorzystano metodę analizy poznawczo-krytycznej literatury przedmiotu oraz metody analizy statystycznej wyników pierwotnych badań empirycznych. W artykule podkreślono m. in. konieczność spełniania rosnących oczekiwań nabywców jako cennych partnerów marketingowych, których potencjał marketingowy stanowi niezwykle ważne dopełnienie marketingowego potencjału oferenta, dzięki czemu można zbudować społeczność partnerów osiągających wymierne i niewymierne korzyści poprzez wspólne kreowanie oferty rynkowej. Zwrócono uwagę na bariery utrudniające ten proces oraz warunki, jakie muszą spełnić oferenci i nabywcy, aby stał się on rzeczywistością. Bariery te są relatywnie mniejsze w przypadku rynków wzrostowych, do których w Polsce należy rynek jagnięciny, co powinni wykorzystać jej oferenci. Niestety, jak wynika z badań, oczekiwania nabywców nie są spełnione, zwłaszcza w odniesieniu do komunikacji marketingowej, czego skutkiem jest luka marketingowa utrudniająca kształtowanie i wykorzystywanie ich potencjału marketingowego w sposób korzystny dla nich i dla oferentów.

Article Details

Jak cytować
Baruk, A., & Iwanicka, A. (2013). Oczekiwania nabywców finalnych jako stymulator ich potencjału marketingowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 45–54. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1397
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.