Wpływ koncepcji CRM na działania marketingowe firmy

Main Article Content

Agnieszka Bojanowska


Słowa kluczowe : CRM, zarządzanie relacjami z klientami, marketing, narzędzia CRM, public relations, PR, wirtualny asystent
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęto dyskusję na temat możliwości wpływu koncepcji zarządzania relacjami z klientami (CRM) na działania marketingowe w firmie. Zaprezentowano marketingowe korzenie koncepcji CRM. Podjęto dyskusje na temat nadrzędności bądź też podrzędności jednej koncepcji wobec drugiej. Wskazano następnie na elementy marketingu mix (według Bordena), na które może w najbardziej widoczny sposób wpływać koncepcja CRM. Skupiono się na możliwościach wpływu uzyskiwanych poprzez nowoczesne narzędzia CRM takie jak wirtualny asystent oraz na odniesieniu koncepcji CRM do PR.

Article Details

Jak cytować
Bojanowska, A. (2013). Wpływ koncepcji CRM na działania marketingowe firmy. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 66–75. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1399
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty