Pomiar satysfakcji klientów korzystających z usług biur podróży z Lubelszczyzny jako kluczowy element marketingu współczesnego

Main Article Content

Julia Wojciechowska-Solis


Słowa kluczowe : satysfakcja klienta, poziom jakości obsługi, jakość oczekiwana, biura podróży, region lubelski
Abstrakt
Artykuł podejmuje zagadnienia zależności pomiędzy poziomem jakości świadczonych usług a satysfakcją klientów którzy z nich korzystają. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych metodą Servqual w 2012 roku wśród 200 klientów lubelskich biur podróży. Celem badań było określenie poziomu satysfakcji klienta ze świadczonych przez biura podróży usług (określenia różnicy pomiędzy jakością świadczoną przez biura podroży, a jakością oczekiwaną przez klientów). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że poziom satysfakcji ze świadczonych usług jest zadawalający dla klientów, aczkolwiek różnica pomiędzy jakością świadczoną a oczekiwaną daje właścicielom biur podróży do myślenia, że są punkty krytyczne wymagające natychmiastowej ingerencji z ich strony, aby utrzymać dotychczasowy poziom zainteresowania klientów ich usługami. Znaczny wpływ na poziom satysfakcji klientów mają wymiar materialny obudowy usługi, a także fachowość personelu i zaufanie do niego.

Article Details

Jak cytować
Wojciechowska-Solis, J. (2013). Pomiar satysfakcji klientów korzystających z usług biur podróży z Lubelszczyzny jako kluczowy element marketingu współczesnego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 638–645. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1392
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.