Znaczenie blogów firmowych w komunikacji między przedsiębiorstwem a klientem

Main Article Content

Adam Pawlewicz
Piotr Szamrowski


Słowa kluczowe : blog, technologia 2.0, public relations
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest przedstawienie sposobu wykorzystania blogów firmowych przez przedsiębiorstwa. Ponadto w badaniach starano się określić charakter treści wpisów umieszczanych na blogach, ustalić wpływ blogów na komunikację w organizacji oraz określić korzyści ich prowadzenia w kreowaniu wizerunku firmy. Badane blogi przede wszystkim wykorzystywane są do komunikacji z klientem (zarówno rzeczywistym, jak i potencjalnym) i stanowią narzędzie public relations służące do budowania relacji z klientami. Analizowane blogi mają przede wszystkim charakter ekspercki. Treści publikowane na blogach miały charakter tematyczny powiązany z oferowanymi przez przedsiębiorstwa produktami. Bardzo rzadko wykorzystywano treści blogu do publikowania informacji o firmie. Ma on przede wszystkim charakter pasjonacki i jest kierowany do relatywnie niewielkiej części konsumentów, których interesuje pogłębiona wiedza na temat produktów oraz do tych pasjonatów, którzy poszczególnych marek mogą nie znać, ale poprzez interesujące treści mogą zwrócić na nie uwagę jako na markę przydatną również dla nich.

Article Details

Jak cytować
Pawlewicz, A., & Szamrowski, P. (2013). Znaczenie blogów firmowych w komunikacji między przedsiębiorstwem a klientem . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 513–525. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1382
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.