Zarządzanie zaufaniem w procesie budowania trwałej przewagi konkurencyjnej

Main Article Content

Dawid Szostek


Słowa kluczowe : zaufanie, zarządzanie zaufaniem, przewaga konkurencyjna
Abstrakt
W artykule zawarto rozważania na temat roli zaufania w życiu społeczno-gospodarczym, w tym jako kluczowego czynnika do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa zarządzanego marketingowo. Omówiono takie kwestie, jak: budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem czynników niematerialnych, rola zaufania w biznesie, budowanie zaufania i zarządzanie nim. Artykuł jest przyczynkiem do dalszej dyskusji na temat zarządzania zaufaniem.

Article Details

Jak cytować
Szostek, D. (2013). Zarządzanie zaufaniem w procesie budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 537–548. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1384
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.