Ocena poziomu zadłużenia gmin województwa wielkopolskiego po akcesji do Unii Europejskiej

Main Article Content

Aldona Standar


Słowa kluczowe : gminy, poziom zadłużenia, pozyskiwanie środków UE, województwo wielkopolskie
Abstrakt
akcesji do Unii Europejskiej. Integracja umożliwiła absorpcję znaczących środków polityki regionalnej Unii Europejskiej, a gminy stały się jednym z najważniejszych beneficjentów tej polityki. Realizacja tych inwestycji wymagała pokrycia tzw. wkładu własnego, co mogło wiązać się ze zwiększeniem zadłużenia. Problematyka zadłużenia samorządów jest także istotna z punktu widzenia kryzysu gospodarczego i wzrastającego zadłużenia państwa.

Article Details

Jak cytować
Standar, A. (2013). Ocena poziomu zadłużenia gmin województwa wielkopolskiego po akcesji do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 479–490. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1379
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.