Działania merchandisingowe i ich wpływ na klientów sklepów wielkopowierzchniowych

Main Article Content

Iwona Pakosz
Renata Pejas-Matysik


Słowa kluczowe : merchandising, techniki merchanidisingu, zachowania klientów w sklepach wielkopowierzchniowych
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie wybranych instrumentów merchandisingu w aspekcie oddziaływania na klientów wielkopowierzchniowych placówek handlowych. Materiał źródłowy do analizy i wnioskowania stanowiły informacje pierwotne, uzyskane w badaniach ankietowych przeprowadzonych w 2011r. na próbie 324 respondentów. Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie atrakcyjności miejsc ulokowania produktów w sklepie wielkopowierzchniowym z punktu widzenia klientów. Za najkorzystniejsze miejsce uznali oni aleję biegnącą na wprost wejścia głównego. Ponadto respondenci dokonali oceny atrakcyjności ulokowania produktów w obrębie regału. Zgodnie z tą oceną najlepsze miejsca ułożenia produktów znajdują się w zasięgu ręki klientów oraz na wysokości ich oczu. W badaniach skonfrontowano także rodzaje zachowań klientów sklepów omawiane w literaturze z zakresu merchandisingu, z ich występowaniem u badanych osób.

Article Details

Jak cytować
Pakosz, I., & Pejas-Matysik, R. (2013). Działania merchandisingowe i ich wpływ na klientów sklepów wielkopowierzchniowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 340–350. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1381
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.