Formy zatrudnienia pracowników a koszty pracy

Main Article Content

Anna Wasilewska
Dominika Szwed


Słowa kluczowe : koszty pracy, składniki obligatoryjne i fakultatywne, formy zatrudnienia, minimalizacja kosztów pracy
Abstrakt
Koszty pracy to ogół kosztów, jakie ponosi przedsiębiorstwo w związku z zatrudnieniem pracowników. W ich skład wchodzą elementy obligatoryjne m.in. w postaci płacy minimalnej, dopłat do godzin nadliczbowych, składki na ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚP oraz fakultatywne czyli wynagrodzenia powyżej płacy minimalnej, premie uznaniowe. Jedną z możliwości minimalizacji kosztów pracy jest stosowanie odpowiedniej formy zatrudnienia pracowników. W artykule przedstawiono możliwe formy zatrudnienia pracowników, wskazując na ich wady i zalety oraz wpływ na obciążenie pracodawcy kosztami pracy.

Article Details

Jak cytować
Wasilewska, A., & Szwed, D. (2017). Formy zatrudnienia pracowników a koszty pracy. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (18(67), 218–228. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.35
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.