ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION OF HOUSEHOLDS IN POLAND – ANALYSIS AND DIAGNOSIS

Main Article Content

Wioletta Wereda
Dariusz Prokopowicz


Słowa kluczowe : sytuacja materialna, sytuacja ekonomiczno-finansowa, rodzina, gospodarstwa domowe, dochody, oszczędności, konsumpcja, finanse gospodarstw domowych, społeczeństwo, polityka rodzinna, polityka społeczna, polityka gospodarcza, program Rodzina 500 Plus, program Mieszkanie Plus
Abstrakt
Rodziny w Polsce prowadzą gospodarstwa domowe, dysponując znacznie niższym dochodem rozporządzalnym w porównaniu z rodzinami funkcjonującymi w krajach Zachodniej Europy. Poziom konsumpcji rodzin w Polsce w ostatnich latach zbliża się do średniej w Unii Europejskiej, natomiast poziom oszczędności nadwyżek finansowych jest nadal pięciokrotnie niższy względem tej średniej. W Polsce od wielu lat relatywnie najniższe dochody osiągały rodziny wielodzietne. Podobne relacje kształtują się w zakresie sytuacji mieszkaniowej i wyposażenia gospodarstwa domowego w dobra trwałego użytku. W ostatnich latach po globalnym kryzysie finansowym w 2008 roku koniunktura w globalnej i krajowej gospodarce zaczęła się sukcesywnie poprawiać. Równocześnie sytuacja dochodowa rodzin w Polsce także zaczęła się poprawiać. Dodatkowo istotny wpływ na tę poprawę miało uruchomienie w kwietniu 2016 roku programu Rodzina 500 Plus jako kluczowego instrumentu społecznej polityki rodzinnej w Polsce.

Article Details

Jak cytować
Wereda, W., & Prokopowicz, D. (2017). ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION OF HOUSEHOLDS IN POLAND – ANALYSIS AND DIAGNOSIS. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (18(67), 240–258. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.37
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.