NOTOWANIA AKCJI WYBRANYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH I SPÓŁEK USŁUG FINANSOWYCH W POLSCE

Main Article Content

Sławomir Juszczyk


Słowa kluczowe : ceny akcji, związek korelacyjny, modelowanie ekonometryczne
Abstrakt
Celem badań było rozpoznanie zmienności dziennych notowań cen akcji banków oraz spółek z sektora usług finansowych notowanych na GPW w Warszawie w sześcioletnim okresie badawczym tj. w latach 2011-2016. Ustalono m.in., że zmienność notowań cen akcji spółki eCard najsilniej była skorelowana ze zmiennością cen akcji BPH, zmienność zaś cen akcji KREDYTIN najsilniej była skorelowana ze zmiennością cenami akcji BZ WBK, ING i PKO BP. Najsilniejsza związek między notowaniami cen akcji banków i badanych spółek usług finansowych występowała w dniu ich notowania. W przeciwieństwie do banków, przedsiębiorstwa sektora usług finansowych są silnie zróżnicowane.

Article Details

Jak cytować
Juszczyk, S. (2018). NOTOWANIA AKCJI WYBRANYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH I SPÓŁEK USŁUG FINANSOWYCH W POLSCE. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 43–51. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.4
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.