Mikroekonomiczny model działalności banków spółdzielczych w Polsce – dylematy wyboru

Main Article Content

Ryszard Kata


Słowa kluczowe : banki spółdzielcze, model działania banków, bankowość relacyjna
Abstrakt
W opracowaniu dokonano oceny kondycji ekonomiczno-finansowej oraz problemów strukturalnych banków spółdzielczych w Polsce w latach 2012-2016 jako przesłanek zmiany mikroekonomicznego modelu funkcjonowania banków spółdzielczych. W kontekście skali i zakresu działalności bankowej oraz rodzaju relacji z klientami, wyodrębniono trzy modele działania banków: konserwatywny, zrównoważony oraz ekspansywny. Dalej opisano atuty i słabości tych modeli, w kontekście rozwoju banków spółdzielczych.

Article Details

Jak cytować
Kata, R. (2018). Mikroekonomiczny model działalności banków spółdzielczych w Polsce – dylematy wyboru. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 62–72. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.6
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.