Percepcja reklamy artykułów żywnościowych i jej znaczenie w procesach decyzyjnych konsumentów

Main Article Content

Robert Nowacki


Słowa kluczowe : reklama, artykuły żywnościowe, atrakcyjność reklamy, wiarygodność reklamy.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena postrzegania i percepcji reklamy artykułów żywnościowych w społeczeństwie polskim oraz jej wpływu na decyzje zakupowe konsumentów. Podstawą artykułu są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2014 roku wśród populacji powyżej 15 roku życia. Z badań wynika, że reklamy artykułów żywnościowych dość często oceniane są jako atrakcyjne i wiarygodne, a podatność na oddziaływanie reklamy artykułów żywnościowych deklaruje niespełna połowa badanych. Występuje przy tym duże zróżnicowanie ocen z punktu widzenia zarówno cech demograficznych respondentów, jak i poszczególnych kategorii produktowych.

Article Details

Jak cytować
Nowacki, R. (2018). Percepcja reklamy artykułów żywnościowych i jej znaczenie w procesach decyzyjnych konsumentów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 143–154. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.13
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.