Strategie greenwashing w wybranych sieciach handlowych w Polsce

Main Article Content

Anna Jakubczak


Słowa kluczowe : greenwasing, społeczna odpowiedzialność biznesu, społeczna odpowiedzialność konsumentów, green consumerism
Abstrakt
Problemem poruszonym w artykule jest zjawisko greenwashing, które jest coraz częściej stosowane przez biznes, aby wprowadzić konsumentów w błędne przekonanie o wizerunku firmy lub produktu, jako przyjaznego środowisku naturalnemu. Celem artykułu jest analiza strategii greenwashing stosowanych przez sklepy dyskontowe w ofercie produktów spożywczych i na ich opakowaniach przez producentów. Przeanalizowano kilkadziesiąt produktów żywnościowych organicznych oraz "udających" organiczne w dwóch popularnych sieciach dyskontowych w Polsce. Analiza wyników potwierdza, że w wybranych sieciach stosuje się nieodpowiedzialnie społecznie praktyki sprzyjające stosowaniu strategii greenwashing.

Article Details

Jak cytować
Jakubczak, A. (2018). Strategie greenwashing w wybranych sieciach handlowych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (20(69), 72–82. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.30
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.