Finansowanie zadań z zakresu likwidacji skutków katastrof naturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego szczebla powiatowego

Main Article Content

Marek Dylewski
Beata Filipiak


Słowa kluczowe : jednostki samorządu terytorialnego, wydatki, katastrofy naturalne, zarządzanie kryzysowe.
Abstrakt
Każdego roku odnotowywanych jest coraz więcej katastrof naturalnych, a ich skutki są odczuwane przez coraz więcej podmiotów gospodarczych. W artykule wskazano na teoretyczne podstawy finansowania likwidacji skutków katastrof naturalnych. Przeanalizowano poziom wydatków na likwidację skutków katastrof naturalnych w powiatach przygranicznych i wskazano na zróżnicowanie badanych powiatów i województw między sobą zakresie wielkości wydatków ponoszonych na likwidację skutków klęsk naturalnych.

Article Details

Jak cytować
Dylewski, M., & Filipiak, B. (2018). Finansowanie zadań z zakresu likwidacji skutków katastrof naturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego szczebla powiatowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (20(69), 48–59. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.28
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.