Partnerstwo w otwartych innowacjach, doświadczenia rynku rolnego. Studium przypadku

Main Article Content

Zenon Pokojski


Słowa kluczowe : partnerstwo, otwarte innowacje, ekosystem innowacji, zarządzanie innowacjami, transfer wiedzy
Abstrakt
Umiejętność budowania i zarządzania partnerstwem w transferze wiedzy jest jedną z najbardziej pożądanych umiejętności nowoczesnych organizacji. Wiedza jest szeroko rozproszona, tak więc należy pozyskiwać ją z otoczenia a niewykorzystywaną przez organizację udostępniać innym. W tym celu należy zawiązywać współpracę partnerską z różnymi podmiotami nie tylko z sektora biznesu, ale również z sektora organizacji publicznych i non profit. Można przyjąć, że najbardziej dojrzałym rodzajem partnerstwa jest ekosystem innowacji. Niewielu jeszcze ludzi nauki w Polsce podejmowało temat partnerstwa w zarzadzaniu innowacjami stąd też postanowiono przeprowadzić badania empiryczne wśród konsorcjantów Grupy Azoty Puławy w oparciu o wywiad pogłębiony, częściowo ustrukturyzowany, wsparty analizą kilku wybranych ekosystemów innowacji koncernów chemicznych. Celem badań była ocena zjawiska otwartych innowacji w Grupie wraz z charakterystyką doboru partnerów, strategii współpracy oraz deklarowanych zasobów do wspólnie realizowanych projektów.

Article Details

Jak cytować
Pokojski, Z. (2021). Partnerstwo w otwartych innowacjach, doświadczenia rynku rolnego. Studium przypadku. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (26(75), 53–67. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.26.75.12
Bibliografia

Adegbesani, J. A., & Higgins, M. J. (2010): The intra-alliance division of value created through collaboration. Strategic Management Journal, 32: 187-211. Available at https://doi.org/10.1002/smj.872 (accessed Jan 2021). (Crossref)

Adner, R. (2006). Match your innovation strategy to your innovation ecosystem, Harvard Business Review, 84 (4), 98-107. Available at www.hbrreprints.org. (accessed Jan 2021).

Autio, E. & Thomas, L. (2014). Innovation ecosystems: Implications for innovation management. In M. Dodgson, D. M Gann,. & N. Phillips, Innovation management: Oxford University Press, 204-288.

Blomqvist, K. & Levy, J. (2006): Collaboration capability – a focal concept in knowledge creation and collaborative innovation in networks. International Journal of Management Concept and Philosophy, 2 (1), 31-48. Available at https://www.researchgate.net/profile/Kirsimarja-Blomqvist/publication/ (accessed Jan 2021). (Crossref)

Chanal, V., & Caron-Fasan, M. L. (2010): The difficulties involved in developing business models open to innovation communities: the case of a crowdsourcing platform. Management, 13: 318-340. Available at https://doi.org/10.3917/mana.134.0318 (accessed Jan 2021). (Crossref)

Chesbrough, H., & Brunswicker, S. (2013): Managing open innovation in large firms. Garwood Center for Corporate Innovation at California University, Berkeley in US & Fraunhofer Society in Germany. Available at http://www.iot.ntnu.no/innovation/norsi-pims-courses/chesbrough/ (accessed Jan 2021).

Chesbrough, H., Kim, S., & Agogino, A. (2014): Chez Panisse: Building an open innovation ecosystem. California Management Review, 56 (4): 144-177. Available at https://doi.org/10.1525/cmr.2014.56.4.144 (accessed Jan 2021). (Crossref)

Chesbrough, H., & Brunswicker, S. (2018): The adoption of open innovation in large firms. Technology Management, 61: 35-45. Available at https://doi.org/10.1080/08956308.2018.1399022 (accessed Jan 2021). (Crossref)

Du, J., Leten, B., & Vanhaverbeke, W. (2014): Managing open innovation projects with science-based and market-based partners. Research Policy, 43(5): 828-840. Available at https://doi.org/10.1016/j.respol.2013.12.008 (accessed Jan 2021). (Crossref)

Fjelstad, Ø. Snow, C. Miles, R. & Lettl, C. (2012): The architecture of collaboration, Strategic Management Journal, 33 (6), pp.734-750. Available at https://doi.org/10.1002/smj.1968 (accessed Jan 2021). (Crossref)

Gorton, G. B., & Souleles, N. S. (2007): Special purpose vehicles and securitization. In The risks of financial institutions (pp. 549-602). University of Chicago Press. Available at https://www.nber.org/system/files/working_papers (accessed Jan 2021). (Crossref)

Gulati, R., Nohria N., & Zahher A. (2000): Strategic networks. Strategic Management Journal, 21 (3): 203-215. Available at https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(200003)21:3<203::AID-SMJ102>3.0.CO;2-K (accessed Jan 2021). (Crossref)

Herstatt, C., & Sander, J. G. (2004): Produktentwicklung mit virtuellen Communities. Wiesbaden, Gabler Verlag. [in Germany]. Available at https://doi.org/10.1007/978-3-322-84540-5 (accessed Jan 2021). (Crossref)

Jackson, D. J. (2011): What is an innovation ecosystem? Arlington, National Science Foundation. Available at https://www.researchgate.net/profile/Deborah-Jackson-7/publication/266414637 (accessed Jan 2021).

Lakhani K. R., von Hippel E. (2004): How open source software works: “free” user-to-user assistance. [in]: Produktentwicklung mit virtuellen Communities. Gabler Verlag, 2004. Available at https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/70028/von Hippel (accessed Jan 2021). (Crossref)

Laursen, K. & Salter, A. (2006). Open innovation: The Role of Openness in Explaining Innovation Performance Among U. K. Manufacturing Firms, Strategic Management Journal, 27. Available at doi: https://doi.org/10.1002/smj.507 (accessed Jan 2021). (Crossref)

Olander, H. Hurmelinna-Laukkanen, P. Blomqvist K. & Ritala, P. (2010). The dynamics of relational and contractual governance mechanisms in knowledge sharing of collaborative R&D projects, Knowledge and Process Management, 17 (4), 188-204. Available at doi: https://doi.org/10.1002/kpm.356 (accessed Jan 2021). (Crossref)

Pfitzer, M. W., Bockstette, V., & Stamp, M. (2013): Innovating for shared value, Harvard Business Review, 86: 100-107.

Pokojski, Z. (2018, September): In searching for business model open for innovations on agricultural market – conceptual approach, Proceedings of the 2018 International Scientific Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy’ No 1, Warsaw, 7–8 June 2018, 237–242, Available at DOI: 10.22630/ESARE.2018.1.33. (Crossref)

Ritala, P., Armila, L., & Blomqvist, K. (2009): Innovation orchestration capability – defining the organizational and individual level determinants. International Journal of Innovation Management, 13 (4): 569-591. Available at https://doi.org/10.1142/S136391960900242X (accessed Jan 2021). (Crossref)

Ritala, P., Hurmelinna-Laukkanen, P., & Nätti, S. (2012): Coordination in innovation-generating business networks – the case of Finnish mobile TV development. Journal of Business & Industrial Marketing, 27 (4): 324-334. Available at https://doi.org/10.1108/08858621211221698 (accessed Jan 2021). (Crossref)

Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance, Strategic Management Journal, 28(13), 1319-1350. Available at doi: https://doi.org/10.1002/smj.640 (accessed Jan 2021). (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.