Uwarunkowania zarządzania wartością przedsiębiorstwa - kontekst Grupy Azoty Puławy

Main Article Content

Zenon Pokojski


Słowa kluczowe : zarządzanie wartością, wartość dla interesariuszy, wartość klienta, wartość wspólna, goodwill
Abstrakt
W niniejszym artykule zaprezentowano uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem w budowaniu jego wartości. Wskazano na dwa dominujące nurty w zarządzaniu. Jeden oparty na budowaniu wartości dla właścicieli, drugi koncentrujący się na budowaniu wartości dla interesariuszy przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest wskazanie na przykładzie Grupy Azoty Puławy, że w dłuższym horyzoncie czasu budowa wartości przedsiębiorstwa dla podstawowych interesariuszy służy podnoszeniu wartości dla jego właścicieli. Analizę dokonano w oparciu o przegląd literatury nauk o zarządzaniu oraz obserwację uczestniczącą autora jako wiceprezesa zarządu GA Puławy.

Article Details

Jak cytować
Pokojski, Z. (2017). Uwarunkowania zarządzania wartością przedsiębiorstwa - kontekst Grupy Azoty Puławy. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 118–132. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.10
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.