Przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentu pedagogicznego zmierzającego do nauczania nowego zawodu technik rolnictwa ekologicznego

Main Article Content

Krzysztof Nuszkiewicz


Abstrakt

Article Details

Jak cytować
Nuszkiewicz, K. (2010). Przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentu pedagogicznego zmierzającego do nauczania nowego zawodu technik rolnictwa ekologicznego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 170–177. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1582
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.