Ocena międzynarodowej konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej w oparciu o macierz atrakcyjności oraz pozycji rynkowej

Main Article Content

Jacek Strojny


Abstrakt
Opracowanie prezentuje sposób budowy, właściwości oraz ocenę użyteczności dla celów zarządzania strategicznego pewnej koncepcji szacunku konkurencyjności międzynarodowej gospodarki rolno-żywnościowej. Metodologia ta bazuje na macierzy atrakcyjności / pozycji rynkowej. Omawiany wskaźnik konkurencyjności zaprezentowano na tle koncepcji objaśniających konkurencyjność. Opracowanie oparte zostało o przegląd literatury.

Article Details

Jak cytować
Strojny, J. (2010). Ocena międzynarodowej konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej w oparciu o macierz atrakcyjności oraz pozycji rynkowej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 139–150. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1579
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.