Marketing religijny na przykładzie chrześcijaństwa

Main Article Content

Łukasz Dmowski


Abstrakt
Współczesna cywilizacja przynosi dynamiczny postęp techniczny, technologiczny i informacyjny. Komunikacja między Kościołem a otoczeniem zaczyna przybierać niespotykane dotychczas formy. Posługiwanie się wyłącznie tradycyjnymi formami przekazu ewangelii jak żywe słowo, obrzędy czy sztuka może okazać się niewystarczające. XXI wiek wymaga aby orędzie chrześcijańskie było głoszone współczesnemu człowiekowi również za pomocą nowych metod, w sposób czytelny i interesujący. W niniejszej pracy przedstawiono możliwości, jakie stwarzają dla Kościołów chrześcijańskich nowoczesne formy komunikacji z otoczeniem. Zwrócono uwagę, iż odpowiednio dobrane działania marketingowe mogą służyć głoszeniu wartości moralnych i religijnych społeczeństwom. Ukazano przykłady, które potwierdziły, że korzystanie z narzędzi i technik marketingowych może być dla wspólnoty Kościoła bardzo pomocne w szerzeniu ewangelii. Jednocześnie podkreślono, iż nieumiejętne posługiwanie się marketingiem może przynieść całej wspólnocie Kościoła wiele szkód.

Article Details

Jak cytować
Dmowski, Łukasz. (2010). Marketing religijny na przykładzie chrześcijaństwa. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 371–385. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1560
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty