Marketing terytorialny a kreowanie regionów

Main Article Content

Agnieszka Brelik


Abstrakt
Turystyka jako znaczący element rozwoju miast i regionów, integrując w szereg dziedzin gospodarki, pozwala na wyeksponowanie i promocję wyjątkowych walorów, charakteryzujących określone obszary geograficzno-administracyjne W artykule przedstawiono znaczenie marketingu terytorialnego oraz jego wpływ na kreowanie regionów.

Article Details

Jak cytować
Brelik, A. (2010). Marketing terytorialny a kreowanie regionów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 322–328. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1556
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.