Siła mediów jako piąty element marketingu – mix na rynku mediów

Main Article Content

Jan Kreft


Abstrakt
Działające jednocześnie na rynku reklamy i rynku odbiorców medium o znaczących postrzeganych możliwościach oddziaływania na opinię publiczną może liczyć na sukces ekonomiczny w postaci przychodów reklamowych o wielkości większej niż wskazywałby na to, w przypadku prasy, poziom ich czytelnictwa i wielkość sprzedaży egzemplarzowej, czyli parametry brane przede wszystkim pod uwagę przy doborze mediów do kampanii promocyjnych przez agencje i domy mediowe. Tę uświadamianą i postrzeganą oraz braną pod uwagę przez czytelników i reklamodawców możliwość wywierania przez media określonego skutku społecznego, gospodarczego i politycznego można określić jako „siłę” (Power) mediów i wprowadzić do katalogu składników promocji.

Article Details

Jak cytować
Kreft, J. (2010). Siła mediów jako piąty element marketingu – mix na rynku mediów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 288–298. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1553
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty