Uwarunkowania reformy finansów publicznych w Polsce

Main Article Content

Janusz Sarnowski


Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono kwestie dotyczące reformy finansów publicznych w Polsce. Wykazano, że w procesie przygotowywania i wdrażania programów naprawy finansów publicznych występuje wiele różnorodnych barier, które powodują, że do chwili obecnej żadna z podjętych reform nie zakończyła się w pełni sukcesem. Aktualny stan finansów publicznych wymusza podjęcie działań na rzecz kompleksowej ich reformy. Dokonane zmiany w Ustawie o finansach publicznych, oraz planowane działania rządu na rzecz konsolidacji finansów publicznych to dopiero pierwszy krok w tym kierunku. Głęboką reformę finansów publicznych warunkuje określenia (i zaakceptowanie przez społeczeństwo) długookresowego modelu społecznoekonomicznego Polski. Pewna wizja tego modelu występuje w dokumencie rządowym: Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

Article Details

Jak cytować
Sarnowski, J. (2010). Uwarunkowania reformy finansów publicznych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 88–99. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1540
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.