Sektor ochrony środowiska w celowym programie państwa na Ukrainie

Main Article Content

Maryna Panchenko


Abstrakt
Celem prezentowanego artykułu jest zbadanie średnio-terminowego procesu planowania budżetu na Ukrainie oraz jego znaczenie dla sektora ochrony środowiska. Rząd Ukrainy wspomaga zintegrowanie programów ochrony środowiska bardziej efektywnie w całość, planowanie finansowe oraz praktyki budżetowania, które mogą przynieść w rezultacie bardziej adekwatne zastosowania dla tego sektora. Opracowanie zwraca uwagę na implikację progresywnego przesunięcia w pomocy strukturalnej celem wsparcia budżetu ogólnego i sektorowego

Article Details

Jak cytować
Panchenko, M., & Parlińska, M. (2011). Sektor ochrony środowiska w celowym programie państwa na Ukrainie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (6(55), 80–87. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1492
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.