Wspieranie innowacyjności we Wspólnej Polityce Rolnej

Main Article Content

Aleksandra Chlebicka
Edmund Gejbowicz


Abstrakt
Zgodnie z dokumentami strategicznymi Unii Europejskiej podstawą zrównoważonego i inteligentnego wzrostu gospodarczego ma być innowacyjność. W związku z tym, w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, innowacyjność promuje się poprzez nowe działania i dodatkowe finansowanie. W artykule dokonano analizy krytycznej obecnie funkcjonujących i planowanych działań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej wspierających innowacyjność.

Article Details

Jak cytować
Chlebicka, A., & Gejbowicz, E. (2012). Wspieranie innowacyjności we Wspólnej Polityce Rolnej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 130–138. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1456
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.