Nowe ramy strategiczne dla polityki rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020

Main Article Content

Aleksandra Chlebicka
Przemysław Litwiniuk


Abstrakt
Trwają prace nad przygotowaniem ostatecznego kształtu regulacji dotyczących polityk europejskich w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014- 2020. Komisja Europejska przedstawiła między innymi propozycję nowego instrumentu koordynacji polityk, tzw. Wspólnych Ram Strategicznych (Common Strategic Framework), które miałyby przyczynić się do lepszej integracji wertykalnej i horyzontalnej polityk europejskich, w tym polityk wspierających rozwój obszarów wiejskich. Celem artykułu było przedstawienie ewolucji struktury finansowania rozwoju obszarów wiejskich oraz architektury Wspólnych Ram Strategicznych i skutków ich wprowadzenia dla programowania drugiego filara Wspólnej Polityki Rolnej.

Article Details

Jak cytować
Chlebicka, A., & Litwiniuk, P. (2012). Nowe ramy strategiczne dla polityki rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 94–102. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1453
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty