Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie lubelskim w latach 2002-2011

Main Article Content

Arkadiusz Artyszak


Abstrakt
W pracy przedstawiono na podstawie danych GUS zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie lubelskim w latach 2002-2001. Stwierdzono, że powierzchnia uprawy w tym okresie zmniejszyła się o 32,2%, średnie plony wzrosły o 25,9% a zbiory obniżyły się o 14,6%. W 2010 roku w stosunku do 2002 tylko w 3 powiatach powierzchnia uprawy była większa, a w z pozostałych mniejsza o 7-53%. Wyodrębniono 10 największych pod względem skali produkcji buraka cukrowego gmin. W 2002 roku uprawiano w nich prawie 12,5 tys. ha buraka cukrowego, czyli 27,0% całej powierzchni w woj. lubelskim. W 2010 roku areał uprawy w tych gminach zmalał łącznie o 1,5 tys. ha, ale wzrósł udział do 32,1% całej powierzchni w województwie. Najbardziej zmniejszono areał uprawy buraka cukrowego w gminie Telatyn (o 31,3%), Ulhówek (o 29,9%) i Miączyn (o 27,8%). Natomiast aż o 17,3% zwiększył się w gminie Werbkowice. Decydujący wpływ miała na to obecność cukrowni Werbkowice.

Article Details

Jak cytować
Artyszak, A. (2012). Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie lubelskim w latach 2002-2011. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 26–35. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1447
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.