Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002–2011

Main Article Content

Arkadiusz Artyszak


Słowa kluczowe : burak cukrowy, Unia Europejska, województwo kujawsko-pomorskie
Abstrakt
W pracy przedstawiono na podstawie danych GUS zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002–2011. W tym okresie powierzchnia uprawy buraka cukrowego zmniejszyła się o 30,3%, plony zwiększyły się o 7,5%, a zbiory zmalały o16,2%. Od 2002 roku do 2010 roku areał buraka cukrowego najbardziej został ograniczony w powiatach: świeckim (o 57,4%) i żnińskim (o 44,9%). W 2002 roku w 25 gminach o największej powierzchni uprawy buraka cukrowego roślina ta zajmowała 26,4 tys. ha (48,8% areału w województwie). Do 2010 roku powierzchnia uprawy w analizowanych gminach zmniejszyła się o 25,2% (do 19,7 tys. ha ) w stosunku do 2002 roku (51,3% areału buraka cukrowego w całym województwie). Głównym powodem ograniczenia produkcji buraka cukrowego była reforma rynku cukru w Unii Europejskiej w latach 2006–2009.

Article Details

Jak cytować
Artyszak, A. (2013). Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002–2011. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 22–33. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1409
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.