Zmiany poziomu rozwoju obszarów wiejskich województwa podlaskiego w latach 2002 i 2010

Main Article Content

Iwona Pomianek


Abstrakt
Województwo podlaskie charakteryzuje się przestrzennym zróżnicowaniem poziomu rozwoju obszarów wiejskich. Gminy z wyższym potencjałem rozwojowym zlokalizowane są w środkowo-wschodniej części województwa, w powiatach: białostockim, hajnowskim i sokólskim. Część gmin o wysokim udziale terenów przyrodniczo chronionych, m.in. położonych w obszarze Natura 2000 (Puszcza Białowieska, Dolina Dolnej Narwi i Puszcza Augustowska), dobrze wykorzystywało walory przyrodnicze jako zachętę dla nowych mieszkańców, turystów oraz proekologicznych przedsiębiorców.

Article Details

Jak cytować
Pomianek, I. (2012). Zmiany poziomu rozwoju obszarów wiejskich województwa podlaskiego w latach 2002 i 2010. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 382–391. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1433
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.