Oddziaływanie reklam społecznych a system wartości jej odbiorców

Main Article Content

Agata Matuszewska


Słowa kluczowe : reklama społeczna, system wartości, koncepcja Rokeacha
Abstrakt
We współczesnym świecie przekazy reklamowe są niemal nieodłączną częścią naszej rzeczywistości. Różnorodne formy reklam oraz liczne badania nad ich efektywnością świadczą o coraz większym zainteresowaniu tą metodą komunikacji pomiędzy ludźmi. Swoje miejsce wśród promowanych produktów i zachowań znalazły również działania o charakterze społecznym. Co ciekawe, reklamy społeczne rządzą się podobnymi prawami co reklamy komercyjne, dlatego również ich twórcy zwracają uwagę na efektywność poszczególnych elementów. Jednym z nich może być wywoływanie przez reklamę określonych emocji u odbiorcy. Oprócz samych cech reklamy istotnym czynnikiem wpływającym na ocenę przekazu reklamowego mogą być również cechy odbiorcy, w tym jego system wartości. Jak przekonuje literatura przedmiotu, wyznawane wartości mogą mieć istotny wpływ na nasze zachowania. Niniejszy artykuł traktuje o powiązaniu tych dwóch aspektów – wartości wyznawanych przez jednostki oraz oceny przez nich reklam społecznych.

Article Details

Jak cytować
Matuszewska, A. (2013). Oddziaływanie reklam społecznych a system wartości jej odbiorców. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 318–327. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1421
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty