Produkty regionalne jako element aktywnej polityki asortymentowej ukierunkowanej na konsumenta

Main Article Content

Sławomir Dybka


Słowa kluczowe : asortyment, konkurencja, produkty regionalne
Abstrakt
Asortyment handlowy stanowiący zestaw towarów, uwzględniający zróżnicowane oczekiwania i potrzeby nabywców, jest jednym z podstawowych kryteriów oceny obiektu handlowego, dokonywanej przez klientów. Uwzględniając potencjalne możliwości kształtowania asortymentu, warto zwrócić uwagę nie tylko na jego szerokość, czy głębokość ale także możliwość wyróżnienia się. Szanse taką dają regionalne produkty żywnościowe, których specyfika i niepowtarzalne walory sensoryczne mogą być atutem, szczególnie dla przedsiębiorstw, które nie mogą koncentrować się na kreowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez działania promocyjne czy politykę niskich cenowej.

Article Details

Jak cytować
Dybka, S. (2013). Produkty regionalne jako element aktywnej polityki asortymentowej ukierunkowanej na konsumenta. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 137–147. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1405
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.