Współczesne technologie eksploracji danych w marketingu

Main Article Content

Barbara Wąsikowska


Słowa kluczowe : neuromarketing, badania biometryczne, zachowania konsumentów
Abstrakt
Rozwój badań w obszarze neuromarketingu oraz funkcjonowania mózgu człowieka pozwala lepiej poznawać zachowania konsumentów. Wiedza o nabywcy staje się bardziej dokładna, jeśli powstaje w wyniku interdyscyplinarnego spojrzenia na uwarunkowania jego działań. W poniższym artykule przedstawiono w jaki sposób można zastosować badania biometryczne takie jak: funkcjonalny rezonans magnetyczny, elektroencefalografia, elektromiografia, okulografia w marketingu, aby lepiej zrozumieć zachowania konsumentów

Article Details

Jak cytować
Wąsikowska, B. (2013). Współczesne technologie eksploracji danych w marketingu. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 588–599. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1388
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.