Preferencje konsumenta na rynku usług ekoagroturystycznych w Polsce

Main Article Content

Małgorzata Keck-Wilk
Iwona Wilk


Słowa kluczowe : ekoagroturystyka, preferencje konsumenta
Abstrakt
W realizacji idei rozwoju zrównoważonego istotnego znaczenia nabiera koncepcja turystyki zrównoważonej. Istotną formą realizacji takiej koncepcji turystyki na obszarach wiejskich jest ekoagroturystyka. Celem przeprowadzonych badań było określenie preferencji klientów w odniesieniu do kształtu oferty ekoagroturystycznej w Polsce. Badania zostały zrealizowane na próbie 128 respondentów w miesiącach lipiec-sierpień 2011 i 2012 roku z zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego. W świetle tych badań można stwierdzić, że ekoagroturyści oczekują możliwie największego zróżnicowania ekologicznych aspektów ich wypoczynku.

Article Details

Jak cytować
Keck-Wilk, M., & Wilk, I. (2013). Preferencje konsumenta na rynku usług ekoagroturystycznych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 612–622. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1390
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.