CSR jako źródło konkurencyjności kanałów dystrybucji

Main Article Content

Magdalena Stefańska
Grażyna Śmigielska


Słowa kluczowe : CSR, dostawcy, handel detaliczny, przewaga konkurencyjna, model M. Portera
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie na udział CSR w budowaniu przewagi konkurencyjnej kanału dystrybucji. Autorki problem ten rozpatrują dla uwarunkowań współczesnej gospodarki, w której nie konkurują między sobą pojedyncze przedsiębiorstwa ale łańcuchy dostaw; również w Polsce daje się obecnie zauważyć postępujący proces przekształcania kanałów dystrybucji w łańcuchy dostaw. Łańcuchy ulegają również skróceniu - coraz częściej hurtownicy są w nich pomijani. W artykule sformułowano tezę, iż uczestnicy kanałów dystrybucji opartych na idei CSR dostarczają wyższą wartość dla finalnego nabywcy. Wartość tworzona w kanale dystrybucji rozumiana jest zgodnie z ujęciem M. Portera, jako wartość ekonomiczno-społeczna. Przedmiotem szczególnej uwagi są nowoczesne kanały dystrybucji na rynku FMCG w Polsce, w których silne kapitałowo przedsiębiorstwa handlowe mają znaczący wpływ na dostawców (producentów) towarów. Artykuł ma charakter teoretyczny, aczkolwiek przytoczono w nim przykłady z praktyki. Rezultatem jest wyjaśnienie mechanizmów zwiększających wartość kanałów dystrybucji działających w oparciu o ideę CSR. Oczekiwany rezultat praktyczny to identyfikacja obszarów, które zachęcałyby detalistów do zacieśniania współpracy w kanałach dystrybucji z dostawcami w oparciu o ideę CSR oraz wskazanie na rozwiązania, jakie można w tym zakresie podejmować.

Article Details

Jak cytować
Stefańska, M., & Śmigielska, G. (2013). CSR jako źródło konkurencyjności kanałów dystrybucji. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 491–502. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1380
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.