Finansowanie działalność badawczo-rozwojowej w Polsce na tle świata

Main Article Content

Marlena Piekut


Abstrakt
Celem artykułu była analiza poziomu nakładów na działalność badawczo-rozwojową oraz ich struktury w krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych, Japonii oraz Korei Południowej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Materiał źródłowy stanowiły dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Eurostat. Okresem badawczym objęto lata 2000-2010. Do grupowania krajów ze względu na strukturę finansowania działalności B+R zastosowano analizę skupień. Z przeprowadzonej analizy wynika, że liderami w zakresie poziomu nakładów na działalność B+R są Luksemburczycy, Finowie, Duńczycy i Szwedzi, w krajach tych obserwuje się też korzystną strukturę finansowania działalności B+R. W Polsce nakłady na działalność B+R są jednymi z niższych w Europie, a struktura finansowania działalności B+R jest dalece niezadawalająca.

Article Details

Jak cytować
Piekut, M. (2013). Finansowanie działalność badawczo-rozwojowej w Polsce na tle świata. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 361–372. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1368
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.