Zróżnicowanie terminów płatności w wybranych krajach Europy

Main Article Content

Anna Bieniasz
Zbigniew Gołaś


Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy zróżnicowania struktury oraz cykli należności według sektorów w wybranych krajach Europy w latach 2007-2012. Analizę oparto na danych pochodzących z raportów międzynarodowej wywiadowni gospodarczej Intrum Justitia – „European Payment Index”. Badania wykazały, że struktura terminowa należności w krajach Europy jest silnie zróżnicowana. Najkorzystniejszą strukturą należności cechowały się kraje skandynawskie oraz Finlandia, Austria, Estonia, Niemcy, Islandia i Szwajcaria. Z kolei znaczący udział należności płatnych po 3 miesiącach występował w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Grecji i na Cyprze. W 2012 roku w stosunku do 2008 roku, w większości krajów Europy, ryzyko płatnicze, mierzone indeksem płatności wzrosło. Najniższe ryzyko płatności także dotyczyło krajów skandynawskich oraz Finlandii i Islandii. Z kolei krytyczny poziom ryzyka i jego duży wzrost, w stosunku do 2008 roku, wystąpił w Portugalii, Grecji oraz Hiszpanii, a więc tych krajach, które najbardziej odczuły skutki kryzysu finansowego.

Article Details

Jak cytować
Bieniasz, A., & Gołaś, Z. (2014). Zróżnicowanie terminów płatności w wybranych krajach Europy. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (12(61), 31–42. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1275
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.