Makromarketing jako część nauki o marketingu

Main Article Content

Jacek Kamiński


Słowa kluczowe : nauka o marketingu, makromarketing, zakres zainteresowania
Abstrakt
Artykuł wychodzi naprzeciw podejmowanym w ostatnim okresie przez polskie środowisko marketingu akademickiego wysiłkom na rzecz nadania marketingowi bardziej naukowego charakteru. Niezbędnym krokiem w tym kierunku jest właściwe określenie jego zakresu zainteresowań. W artykule omówiono zakres zainteresowań jednego z głównych nurtów nauki o marketingu jakim jest makromarketing.

Article Details

Jak cytować
Kamiński, J. (2015). Makromarketing jako część nauki o marketingu. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (13(62), 40–52. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1248
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.