Edukacja w zakresie marketingu a jego wizerunek w Polsce

Main Article Content

Lechosław Garbarski


Słowa kluczowe : wizerunek marketingu, edukacja ekonomiczna w Polsce
Abstrakt
Edukacja akademicka w zakresie marketingu oraz powszechna edukacja ekonomiczna społeczeństwa mają wpływ na kształtowanie wizerunku marketingu w Polsce. Artykuł przedstawia porównanie badań dotyczących opinii na temat marketingu przeprowadzonych w roku 2007 i 2014. Dodatkowo włączono analizę wykorzystującą tzw. Indeks Zaufania do Marketingu. Ukazano zakres i kierunki zmian „świadomości marketingowej”. Ogólnie rzecz biorąc, po okresie dużego krytycyzmu wobec marketingu, obecnie powoli następuje proces pozytywnej zmiany w opiniach.

Article Details

Jak cytować
Garbarski, L. (2016). Edukacja w zakresie marketingu a jego wizerunek w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (15(64), 18–28. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.2
Bibliografia

Bearden W.O., Netemeyer R.G., Haws K.L., Handbook of Marketing Scales. Sage, Los Angeles 2001.

Garbarski L., Pożądane, rzeczywiste i niechciane oblicza marketingu. W: Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji. Pod redakcją M. Gębarowskiego, L. Witek, B. Zatwarnickiej-Madury. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2012, s. 91-99.

Gaski J.F, Etzel M.J., The Index of Consumer Sentiment Toward Marketing. "Journal of Marketing", July 1986, 71-81. (Crossref)

Wizerunek Marketingu w Polsce. Pod redakcją Romana Niestroja. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków 2009.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty