KLASTER JAKO SIEĆ INTERESARIUSZY WEDŁUG ZAŁOŻEŃ MARKETINGU 3.0

Main Article Content

Barbara Szymoniuk


Słowa kluczowe : klastry, organizacje sieciowe, interesariusze, marketing 3.0
Abstrakt
Artykuł został oparty na wynikach badań, przeprowadzonych na próbie 16 Krajowych Klastrów Kluczowych. Przedstawia on klastry jako szczególny rodzaj sieci organizacyjnych, w których uczestnikami są ich interesariusze. Wykazano w nim, że polskie klastry podejmują działania marketingowe zgodnie z podstawowymi założeniami Marketingu 3.0., dbając o spełnienie oczekiwań uczestników swojej sieci organizacyjnej w sferze racjonalnej, emocjonalnej i duchowej. Na podstawie dokonanych badań oraz doświadczeń z pracy eksperckiej i organizacyjnej w klastrach, autorka formułuje rekomendacje oraz wnioski odnośnie wzmacniania sieci organizacyjnych klastrów przy zaangażowaniu ich interesariuszy.

Article Details

Jak cytować
Szymoniuk, B. (2017). KLASTER JAKO SIEĆ INTERESARIUSZY WEDŁUG ZAŁOŻEŃ MARKETINGU 3.0. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 170–179. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.14
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.