Budżet partycypacyjny i jego rola na przykładzie miasta stołecznego Warszawy

Main Article Content

Elwira Laskowska


Słowa kluczowe : budżet partycypacyjny, demokracja partycypacyjna, samorząd terytorialny
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja istoty i celów budżetu partycypacyjnego oraz próba wskazania jego roli na przykładzie miasta stołecznego Warszawy. Badaniu poddano wysokość kwot budżetu partycypacyjnego, ich udział w budżecie ogółem poszczególnych dzielnic oraz w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Jako mierniki aktywności społeczności lokalnej w zakresie współdecydowania o przeznaczeniu środków budżetowych wykorzystano liczbę zgłaszanych projektów i udział osób biorących udział w głosowaniu na projekty przeznaczone do realizacji w ramach badanego budżetu w odniesieniu do ogółu mieszkańców. Wyniki analiz pozwoliły też na wskazanie problemów związanych z wdrażaniem budżetu partycypacyjnego w Warszawie.

Article Details

Jak cytować
Laskowska, E. (2017). Budżet partycypacyjny i jego rola na przykładzie miasta stołecznego Warszawy. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (18(67), 73–85. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.24
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.