Nierówności ekonomiczne a jakość życia w krajach Unii Europejskiej

Main Article Content

Małgorzata Raczkowska


Słowa kluczowe : dochód, nierówności dochodowe, jakość życia
Abstrakt
Artykuł podejmuje fundamentalne kwestie odnoszące się do istoty i pomiaru nierówności ekonomicznych. Praca została wykonana na podstawie analizy i syntezy literatury przedmiotu oraz zebranych danych statystycznych. Przeprowadzono analizę poszczególnych wymiarów nierówności ekonomicznych w krajach Unii Europejskiej w 2010 i 2015 roku. Uzyskane wyniki potwierdziły występowanie nierówności ekonomicznych pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Największe różnice odnotowano w poziomie luki płacowej oraz w wartościach współczynnika Giniego. Najwyższe nierówności dochodowe odnotowano w Bułgarii, Rumunii, w państwach bałtyckich a także w krajach południa Europy tj. w Hiszpanii, Portugalii oraz Grecji, natomiast najniższe w Słowacji, Czechach, Słowenii, Szwecji oraz w Finlandii.

Article Details

Jak cytować
Raczkowska, M. (2017). Nierówności ekonomiczne a jakość życia w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (18(67), 146–157. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.30
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.