Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Unii Europejskiej w relacji miasto-wieś

Main Article Content

Małgorzata Raczkowska
Kinga Gruziel


Słowa kluczowe : ubóstwo, granice ubóstwa, wykluczenie społeczne, deprywacja materialna, niska intensywność pracy
Abstrakt
Artykuł podejmuje zagadnienia odnoszące się do istoty i pomiaru ubóstwa oraz wykluczenia społecznego w dużych miastach oraz na obszarach wiejskich w Unii Europejskiej. Praca została napisana na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz danych statystycznych Eurostat-u. W części teoretycznej przedstawiono definicje oraz mierniki służące do oceny analizowanych zjawisk społecznych. Uzyskane wyniki potwierdziły wyższy poziom zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym na obszarach wiejskich Wspólnoty. Ponadto w większości krajów unijnych ubóstwo relatywne na wyższym poziomie zaobserwowano na wsi, a głęboką deprywację materialną oraz niską intensywność pracy w dużych aglomeracjach miejskich.

Article Details

Jak cytować
Raczkowska, M., & Gruziel, K. (2018). Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Unii Europejskiej w relacji miasto-wieś. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (20(69), 172–185. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.38
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.