Analiza ESG spółek z indeksu RESPECT na podstawie bazy ASSET4 ESG

Main Article Content

Hanna Sikacz
Przemysław Wołczek


Słowa kluczowe : czynniki ESG, RESPECT Index, ASSET4 ESG, bazy danych ESG
Abstrakt
Niniejsze opracowanie dotyczy analizy danych niefinansowych związanych z kwestiami ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu organizacyjnego zwanych danymi ESG (ang. Environmental, Social, Governance). Przedmiotem analizy są spółki wchodzące w skład indeksu RESPECT, co sugeruje, że ich wyniki ESG powinny być wysokie z racji przynależności do tego indeksu. Celem opracowania jest zatem zweryfikowanie poglądu dotyczącego wysokich wyników ESG spółek z indeksu RESPECT. Do analizy wykorzystano dane z bazy ASSET4 ESG firmowanej przez Thomson Reuters, jednego z głównych światowych dostawców informacji, zarówno dla przedsiębiorstw, specjalistów, jak i naukowców. Zaprezentowana analiza wyników ESG uzyskanych przez spółki wchodzące w skład indeksu RESPECT wskazuje na duże różnice w wynikach między danymi podmiotami, mimo że po spółkach mających spełniać najwyższe standardy związane z odpowiedzialnością można było spodziewać się mniejszych różnic i lepszych rezultatów.

Article Details

Jak cytować
Sikacz, H., & Wołczek, P. (2017). Analiza ESG spółek z indeksu RESPECT na podstawie bazy ASSET4 ESG. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (18(67), 158–169. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.31
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.